Obrazec Opravičilo, ki ga izpolnite v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje in izročite, ali pošljete po e-pošti, razredničarki. Če nas ne boste obvestili, vas bo po tem roku razredničarka pozvala k pojasnitvi izostanka.

Prehladna obolenja se pojavljajo tekom celega šolskega leta, zato vam bodo mogoče v pomoč tudi smernice, ki so že objavljene na naši spletni strani: https://www.oskobilje.si/2023/09/15/vkljucenost-otrok-v-vrtec-in-solo-glede-na-njihovo-zdravstveno-stanje/