V zavodu je poskrbljeno za prehrano učencev in otrok v vrtcu. Trudimo se, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika. Za učence in otroke, ki imajo zdravniško spričevalo pripravljamo posebne obroke v skladu z navodili zdravnika. Za  učence pripravljamo v naši kuhinji malico in kosilo. Za otroke v vrtcu pa še popoldansko malico. Učenci imajo malico in kosilo v jedilnici šole, vrtec pa v svojih prostorih. Učenci imajo v šolski jedilnici vsak dan na razpolago manj sladkan čaj ali vodo, ki si ga lahko postrežejo v času odmorov po svoji želji.

Učenci od 6. do 9. razreda šole malicajo med 9.20 in 9.35, učenci od 1. do 5. razreda šole pa med 9.35 in 9.50. Čas za kosilo je med 12.15  in 12.35 za učence  od 6. do 9. razreda in tiste, ki niso vključeni v podaljšano bivanje. Kosilo za učence podaljšanega bivanje je med 12.35 in 13.05.

Cena malice za vse učence je 0,80 €, cena kosila za učence od 1. do 4. razreda znaša 1,90 €, za učence od 5. do 9. razreda pa 2,10 €.