Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno.

Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim  namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Poglavitna naloga svetovalne službe je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Šolsko svetovalno delo na šoli opravlja Metka Lapoša. Njeno delo vključuje:

 • skrb za telesni, socialni in osebni razvoj učencev
 • reševanje vzgojnih izzivov
 • zaznavanje in reševanje socialno-ekonomskih stisk
 • vodenje postopkov usmerjanja za učence s posebnimi potrebami
 • koordinacijo dela z nadarjenimi učenci (vodenje postopkov evidentiranja in identifikacije)
 • izvajanje delavnic v sklopu karierne orientacije
 • sodelovanjem s CSD, ZRSŠ ter drugimi strokovnimi institucijami
 • vpis otrok v šolo
 • sodelovanje s starši
 • koordinacija sistematskih zdravstvenih pregledov učencev v sodelovanju z ZD Lendava
 • prijavo in aktivnosti v zvezi z nacionalnimi preizkusi znanja

DELOVNI ČAS

PONEDELJEKSREDAČETRTEK
7.30 – 14.3010.30 – 14.007.30 – 14.00

Spoštovani starši, dragi učenci!

Če boste imeli kakršnekoli težave, vprašanja ali bi se želeli pogovoriti, me lahko pokličete v času mojega delavnika na telefonsko številko (02) 579 10 06.