V šolskem letu 2023/2024 je oblikovan 1 (25 ur) oddelek podaljšanega bivanja. Vanj je vključeno 21 učencev od 1. do 5. razreda.
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V tem času se prepletajo različne dejavnosti:
Prehrana
Učenci si pridobivajo higienske navade in spoznavajo njihov pomen (umivanje rok pred obrokom, čiščenje zob po obroku), se seznanijo z bontonom pri jedi ter spoznavajo različne jedi in pomen zdrave prehrane za človekov razvoj.
Sprostitvena dejavnost
Ta dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Učenci zadovoljujejo svoje potrebe po počitku, gibanju, socialnih stikih, igri ter doživijo sprostitev in oddih kot nujni element zdravega načina življenja.
Samostojno učenje
V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Učenci povezujejo, utrjujejo in poglabljajo učno snov, se učijo nuditi učno pomoč ali jo poiskati, se učijo sodelovati pri reševanju skupnih nalog in s tem razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini, se učijo ocenjevati svoje delo, posredovati rezultate, razumeti napake in jih popraviti.
Ustvarjalno preživljanje prostega časa
To je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu in sprostitvi, v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učenci razvijajo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem in drugih področjih, se soočajo z rezultati osebnega in skupnega dela ter jih v obliki predstavitev in razstav prikažejo tudi drugim.