Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa.

Evropska unija je Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave, in sicer izključno za učence od 1. do 9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu. Največja pomoč na učenca na šolsko leto znaša okvirno 6 EUR za razdeljevanje sadja in zelenjave.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo skladno z Uredbo Komisije, izvajal tudi vrednotenje učinkovitost ukrepa ŠSH. Spremljati želijo pričakovane spremembe stališč, znanj, prepričanj in vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov kot posledico učinkov ŠSH.

Nameni in cilji OŠ Kobilje, ki jih želimo doseči pri vključitvi v šolsko shemo je:

  • izobraževanje/ozaveščanje o zdravem prehranjevanju,
  • izboljšanje prehranskih navad,
  • spodbujanje pozitivnega odnosa do hrane, narave in okolja.

Učencem razdeljujemo sveže sadje in zelenjavo 1x na teden, ob sredah po tretji šolski uri, kot dodaten brezplačen obrok.

Učenci od 1. do 5. razreda dobijo sadje ali zelenjavo v razredu in ga tam tudi zaužijejo. Učenci od 6. do 9. razreda imajo sadje ali zelenjavo nastavljeno v jedilnici šole.

SPREMLJAJOČE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI PROJEKTA

V izobraževalno dejavnost smo vključili tudi dobavitelja, to je podjetje Geaprodukt, ki se nam je predstavilo na 2. skupnem roditeljskem sestanku.

GOSPODINJSKI KROŽEK

Učenci se podrobneje seznanijo s pripravo in pomenom zdrave prehrane. Veliko delajo praktično in pri svojem delu uporabljajo lokalno pridelano hrano.

SPOZNAVANJE ZELENJAVE IN POLJŠČIN V 1. IN 2. RAZREDU

Učenci so od doma prinesli prinesli predvsem zelenjavo, ki jo pridelajo doma. Učenci so jo poimenovali, tipali, vonjali, nekatere smo tudi okušali, razvrščali in na koncu pripravili razstavo.

SLIKANJE TIHOŽITJA, SADJE – Likovna dela učencev od 1. do 3. razreda