V šolskem letu 2023/2024 bomo sodelovali v navedenih projektih: