Spoštovani starši,

na spletni strani šole smo objavili dva obrazca, ki bosta staršem v pomoč pri sporočanju odsotnosti učencev.

Prvi obrazec je Opravičilo, ki ga izpolnite v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje in izročite, ali pošljete po e-pošti, razredničarki. Če nas ne boste obvestili, vas bo po tem roku razredničarka pozvala k pojasnitvi izostanka.

Prehladna obolenja se pojavljajo tekom celega šolskega leta, zato vam bodo mogoče v pomoč tudi smernice, ki so že objavljene na naši spletni strani: https://www.oskobilje.si/2023/09/15/vkljucenost-otrok-v-vrtec-in-solo-glede-na-njihovo-zdravstveno-stanje/

https://www.oskobilje.si/za-starse/obrazca-opravicilo-in-prosnja-za-proste-dni/opravicilo/

Drugi obrazec je Prošnja za koriščenje prostih dni. Z njim vnaprej napoveste izostanek za katerega ni potrebno sporočiti vzroka. Takšen izostanek ne sme trajati več kot 5 dni v šolskem letu. Ob tovrstnih izostankih vas naprošamo, da jih načrtujete v času počitnic oz. odgovorno do učenčevih šolskih obveznosti in zadolžitev. To pomeni, da jih ne načrtujte v času preverjanj in ocenjevanj in po možnosti ne tako, da bo učenec cel teden odsoten.

Učenec je sam odgovoren, da se pozanima o dogajanju pri pouku in si pridobi manjkajoče zapiske od sošolcev. V primeru, da snovi ne razume, se o njej sam pozanima pri učitelju, ki poučuje določen predmet. Zavedajmo se, da je učenčeva prva naloga in edino delo, učenje.  

https://www.oskobilje.si/za-starse/obrazca-opravicilo-in-prosnja-za-proste-dni/prosnja-za-proste-dni/

Lep pozdrav in lepe praznike želim.

Ravnateljica

Ludvika Gjerek