V vrtcu smo sodelovali v projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Namen projekta je poglobiti vedenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko nestrpnosti. Skozi uresničevanja vseh ciljev poskušamo preko projekta spodbujati prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med njimi.

 CILJI PROJEKTA:

  • uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi
  • uresničevanje strpnih odnosov ter vse cilje, ki so zapisani na deklarativni ravni, prenesti na operativno raven, kjer se gradi prijateljstvo, sprejemanje medsebojne raznolikosti in spoštovanje
  • zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi
  • prepoznavanje nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča
  • graditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.

Tako smo v četrtek, 16. 11. 2023 v vrtcu obeležili dan strpnosti. Preko diaprojektorja smo si ogledali pravljico Drugačen ( napisala Kathryn Cave, prevedel Kristjan Musek Lešnik, ilustriral Chris Cave ), nato smo se v jutranjem krogu – krogu strpnosti in prijateljstva pogovarjali o vsebini pravljice, kaj novega smo spoznali in kako bomo to novo znanje uporabili v svojem življenju.

Otroke smo povabili še k ustvarjanju. Narisali so odnos med Drugačnim in njegovim prijateljem. Izdelke otrok smo razstavili v garderobi vrtca, kjer smo si jih skupaj ogledali in se o njih pogovorili.