V torek, 6. 6. 2023, je bilo na Osnovni šoli sladko in medeno, saj so mladi čebelarski krožkarji točili med iz šolskega čebelnjaka, v katerem domuje 6 čebeljih družin. Najprej so bili vzeti medeni sati iz panjev, nato so se iz njih otresle čebele, potem so se sati zložili v zaboj in odnesli v prostor za točenje. Sledilo je odstranjevanje voščenih pokrovčkov ter nato vstavljanje satov v točilo. V posodo pod točilom, na katerem je bilo cedilo se je stekal med. Mladi so z velikim zanimanjem in veseljem opravili najljubše čebelarsko opravilo točenje medu in se pri tem zadovoljno sladkali.

Mentor: Stanko Antolin