Učenci razredne stopnje so v torek, 26.4. 2022, imeli naravoslovni dan. Pod strokovnim vodstvom ga. Alice Uroić Bukovec, so si učenci ogledali Tropski vrt v Dobrovniku. Učenci so z zanimanjem poslušali in sodelovali. Na koncu so svoje pridobljeno znanje preverili z reševanjem delovnega lista. Preden smo se poslovili, je podjetje Ocean Orchids, vsakemu razredu podarilo orhidejo. Učenci so dobili nalogo, da za njo v šoli skrbno skrbijo.  Po vrnitvi v šolo nas je čakala ga. Sandra Kuhar s Krajinskega parka Goričko. Z učenci se je pogovarjala o biotski raznovrstnosti ter onesnaževanju okolja. Učenci so se preizkusili tudi v kvizu. Za konec so izvedli delavnici na šolskem dvorišču. Najprej so iskali zaklad, nato pa so iz različnih delov rastlin dokončali sliko.