V sredo, 5. 1. 2022, so imeli učenci predmetne stopnje tehniški dan na temo Moja poklicna prihodnost. Skozi zanimive in poučne delavnice so spoznavali svoje osebnostne lastnosti, talente, potenciale in kompetence v znanjih, spretnostih in sposobnostih ter na zanimiv in izkustven način raziskovali posamezne poklice. Po delavnicah je sledilo prav tako zelo poučno in prijetno druženje z akademskim igralcem in televizijskim voditeljem Nikom Škrlecom. Predstavil je različne mnemotehnike oz. tehnike pomnjenja, ki si jih lahko vsak ustvari na svoj lasten način s pomočjo asociacij ali vizualizacije. Učenci so bili navdušeni nad nastopom in predvsem tem, da si je, in na kakšen način si je, zmogel zapomniti imena vseh prisotnih učencev😊. Njegova predstavitev je bila zelo zanimiva in je kar prehitro minila, učenci pa so se nato o svojih vtisih, občutkih in doživetjih še dolgo pogovarjali …

Verjamemo, da so učenci tekom današnjega tehniškega dneva spoznali marsikaj novega in zanimivega ter da jim bodo nova spoznanja v pomoč tako pri delu v šoli kot tudi pri odločitvi glede nadaljnjega šolanja. Hvala fundaciji Prizma in Niku Škrlecu za prijetno in koristno sodelovanje še enkrat 😊 …

Metka Lapoša, svetovalna delavka