Na Osnovni šoli Kobilje tudi letos sodelujemo v vseslovenskem projektu Rastem s knjigo, ki je namenjen spodbujanju bralne kulture.

Šesto- in sedmošolci so imeli v okviru projekta videokonferenco pri uri slovenščine, pri kateri se jim je pridružil bibliotekar Sebastijan Časar iz Knjižnice Lendava. Gospod Sebastijan Časar je učence popeljal skozi virtualen ogled knjižnice, jih seznanil s klasifikacijo knjig, načinom izposoje knjig in z ostalimi zanimivostmi iz knjižnice.

V sklopu projekta sedmošolci vsako leto prejmejo v dar knjigo in tudi letos je bilo tako. Naši sedmošolci, Maša, Luka in Matjaž, so prejeli knjigo Mateja Dolenca Kako dolg je čas. Želimo jim prijetno branje, k branju pa vabimo tudi ostale naše učence.