V času pouka na daljavo imajo učenci, ki imajo v času šolanja odobren brezplačni obrok, možnost, da ga tudi v tem času izkoristijo.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 €  (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).

Starši se lahko prijavite na oskobilje(a)gmail.com ali na 031/629-694, najpozneje do sobote, 7. 11. 2020 do 21. ure. Sporočite  ime in priimek vsakega otroka in razred, ki ga obiskuje.

Prevzem brezplačnega toplega obroka za upravičenca bo možen od ponedeljka, 9. 11. 2020, na naslovu Kobilje 56, od 11.30 do 12h. Podrobne informacije o prevzemu bodo prijavljeni še prejeli.  

Vodstvo šole.