V četrtek, 23. aprila, smo imeli tehniški dan na daljavo. Vsebina tehniškega dne je bila povezana z dnevom Zemlje, ki je bil 22. aprila. Tehniški dan je bil razdeljen na štiri dejavnosti. V prvem delu so si pogledali posnetke z okoljskimi vsebinami, kako pomembno je, da ločujemo odpadke.  Učenci so lahko tudi preko igre ponovili iz česa so določeni predmeti.

Pri drugi dejavnosti so naredili zapis v zvezek. V zvezek so zapisali vrsto odpadkov ter jih v reklami poiskali in prilepili.

Tretja dejavnost pa je bila reciklaža. Torej je bila njihova naloga, da so iz odpadnega materiala naredili novo igračo. Učenci so se res potrudili pri izdelavi igrače in sodeč po fotografijah so tudi uživali.

Ker ne smemo mimo gibanja, je bila zadnja dejavnost obisk zbirnega centra za kosovne odpadke. Učenci so se do njega lahko rolali, kolesarili ali se sprehodili.