V hitrem tempu življenja se je tudi življenje otrok zelo spremenilo. Stvari hitro zastarijo in postajajo otrokom nezanimive, na drugi strani pa so otroci zasuti z novostmi, ki so jim predstavljene tako, da so jim neizmerno všeč. Otrokom starši seveda želimo ugoditi, a so z izpolnjevanjem njihovih želja povezani tudi stroški.
Prav zato smo se na naši šli odločili, da v okviru Unesca priključimo projektu Stara igra(ča) za novo veselje.  Aktivnost smo v OPB izvedli na način menjave iger, igrač, ki so še uporabni, a jih otroci ne uporabljajo več, ker so se jih naveličali.