V mesecu novembru je bil na praksi dijak 4. letnika predšolske vzgoje GFML  Jaka. V tem mesecu so se otroci seznanili z digitalnim fotoaparatom. Otroci so spoznavali kaj pomeni katera tipka na fotoaparatu, kako ga držimo, kaj  in kje vse lahko fotografiramo, kako lahko fotografiramo, kdo lahko fotografira,…

Skozi različne dejavnosti so otroci prav tako spoznali diaprojektor ( v stari in v novejši izvedbi), diapozitive, negative. Imeli so možnost risati na folijo in nato sami evalvirati preko grafoskopa svoje izdelke. Spoznavali smo tako starejše fotoaparate kot novejše. Otroci so imeli možnost vsak dan fotografirati skozi vse načrtovane in nenačrtovane dejavnosti. Tako so se imeli možnost vživljati v vlogo fotografa. Uporabo fotoaparata smo ponudile vsem otrokom. Pri tem so nastajale zanimive fotografije.

Dijak Jaka je moral opraviti tri maturitetne nastope. Eden izmed nastopov je bil ta, da je otrokom pokazal kako iz fotoaparata prenesemo fotografije na računalnik, kako jih uredimo in shranimo. Otroci so imeli možnost sami ugotoviti katera fotografija je uporabna in katera ne. Sami so jih tudi urejali.  

Ena izmed dejavnosti je bila ta, da so otroci narisali svojega prijatelja v vrtcu in ga tudi fotografirali. Nato smo evalvirali, primerjali sliko in fotografijo. Skupaj smo prišli do odločitve,  da bodo otroci vsak dan fotografirali dejavnosti v vrtcu.  

Za drugi nastop si je Jaka izbral dnevno rutino – priprava na kosilo in kosilo. Tako so si otroci ta dan izdelali vsak svoj pogrinjek, ki ga bomo uporabljali pri pripravi pogrinjkov malice in kosila v vrtcu.

Jaka je prav tako  moral sam  izdelati eno didaktično igro. Za otroke je pripravil igro Najdi pravo barvo. Škatlo za jajca je pobarval s štirimi osnovnimi barvami. Zraven je dodal zamaške štirih osnovnih barv. Otrokova naloga je, da najde zamašek prave barve. Za višji nivo lahko otroci mečejo kocko različnih barv. Če vrže rdečo barvo, da v prostor za jajce, ki je pobarvan rdeče barve, rdeči zamašek. Za še višji nivo, pa lahko otrok meče dve kocki, barvno in s številkami. Če vrže rdečo barvo in število 4, bo poiskal 4 predalčke pobarvane z rdečo barvo in štiri rdeče pokrovčke, s katerimi bo zapolnil štiri predalčke. Otrok, ki zadnji zapolni vse predalčke je zmagovalec.

V tem času je potekal mednarodni dan strpnosti, zato smo vzgojiteljice izkoristile priložnost in otrokom predstavile pravljico preko diaprojektorja in računalnika.  Naslov pravljice je bil Drugačen. Otroci so z zanimanjem prisluhnili pravljici. Na željo otrok, smo pravljico tekom meseca novembra večkrat poslušali. Otroci so na temo drugačnosti tudi ustvarjali.