Na šoli smo, 6. junija 2023, izvedli dan dejavnosti Obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence predmetne stopnje.

Vsebine so bile: trajnostna mobilnost, pretvarjanje energije, učinkovita raba energije v šoli in doma.

Učenci so s kolesarjenjem svojo mehansko energijo pretvarjali v električno.

Sestavili so model avtomobila na vodik in ugotavljali kako deluje.

Predavatelji so nam povedali, da največ energije porabimo doma in tudi v šoli za ogrevanje. Zato je zelo pomembno, da so naši domovi dobro toplotno izolirani. Dobro izolirana zgradba pomeni velik prihranek energije pozimi, poleti pa nas ščiti pred pregrevanjem. Posledično zmanjšujemo emisije CO2, ki nastajajo pri uporabi energentov. Posledica slabo izoliranih sten pa je lahko tudi pojav vlage, in sicer se na mestih, ki so podhlajena, pojavi kondenzacija vodnih hlapov v zraku, ki pa lahko povzroča velike težave. Učenci so primerjali energijsko varčno izolirano in neizolirano “stavbo”. S termografsko kamero so preverili izpust toplote v določenem času med zgoraj omenjenima stavbama.

Dan dejavnosti je učinkovito povezal znanja, ki jih učenci pridobijo pri različnih predmetih in jim znanost približal na zanimiv način.