Danes, 8. 9. , je mednarodni dan bralne pismenosti.
Od leta 1967 se po vsem svetu obeležuje mednarodni dan pismenosti. UNESCO vsako leto skrbi in promovira dejavnosti ter koordinira vsebine. Tudi za leto 2020 so pripravili gradiva.
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (ang. OECD-Organisation for Economic Co-operation and Developmentbralno) pismenost definira “kot razumevanje napisanih besedil, njihova uporaba in razmišljanje o njih, z namenom doseganja lastnih ciljev, nadaljnjega razvijanja lastnega znanja in potencialov, ter sodelovanja v družbi”. Ob tem se je potrebno spomniti, da je pismenost za posameznika izjemnega pomena in čeprav smo na področju pismenosti dosegli že določen napredek, se še vedno pojavljajo novi izzivi in nove zahteve po drugačnih znanjih in spretnostih, ki jih potrebujemo za delo.