Obveščamo vas, da bomo s 23.3.2020 pričeli z izvajanjem pouka na daljavo. Staršem smo poslali e-pošto s podrobnejšimi informacijami. Če je kdo ni prejel, naj se obrne na razredničarko ali na tajništvo šole.

Ostanite zdravi!

Vodstvo šole