Pripada nam ena skupina, izvajala se bo angleščina. Po drugem krogu je pri angleščini devet učencev, trije ne bodo imeli neobveznega izbirnega predmeta.


V prvem krogu je bilo največ prijav za angleščino, potem za šport, za umetnost ni bilo prijav.
V drugem krogu so se lahko tisti, ki so bili prijavljeni k športu, prijavili k angleščini.