Na podlagi prijav učencev so v šolskem letu 2023/2024 oblikovane skupine izbirnih predmetov:

Obvezni izbirni predmeti v 7.-9. r.

–  Angleščina I, II, III (dve skupini – IP-AI1, IP-AI2 in IP-AI3)

–  Šport za zdravje (IP-ŠZZ)

– Obdelava gradiv – kovine (IP-OGK)

– Logika I, II (IP-LO1, IP-LO2)

Neobvezni izbirni predmet v 5.-6. r.

– Angleščina (N2A)